Saliven Lacroa

nePoezie

Válkou poznamenaní

Pohrdáš světlem,
co prokresluje prameny
vonících vlasů tvé sestry
sedávajíc s oblibou
na okenní římse
válkou zničeného domu
Plive z výšky v domnění,
že slina čtyřlístek strefí
a navěky v štěstí procitne...
Žádné komentáře